We hebben aandacht in onze school voor bewegingstussendoortjes in de klas, we organiseren op regelmatige basis sportdagen en we nemen deel aan externe sportactiviteiten in samenwerking met MOEV. Met onze kinderen van de lagere school gaan we om de 2 weken zwemmen in niveaugroepen.