Schooluren

Wat Start Einde
Betalende opvang 07u00 08u35
Start school 08u40
In de klas 08u45 10u25
Speeltijd 10u25 10u40
In de klas 10u40 12u20
Op woensdag is de school gedaan om 12u20. Er is opvang tot 18u
Middagpauze 12u20 13u30
In de klas 13u30 14u20
Speeltijd 14u20 14u30
In de klas 14u30 15u20
Einde school 15u20
Betalende opvang 15u20 18u20/18u00

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Download

Infobrochure

U kan de infobrochure van de school hier downloaden.

Download

Leerlingenraad

De leerlingenraad op onze school bestaat uit 2 leerlingen uit 2e, 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar.

Ze plannen, stellen vragen, wisselen ideeën uit en doen voorstellen die het leven op De Vijvers nog aangenamer kunnen maken.

De leerlingenraad vergadert op regelmatige basis met de leerkrachten.

Leerlingen participeren zo daadwerkelijk aan het schoolleven.

Kinderen luisteren naar elkaar, wachten hun beurt af, geven hun eigen mening, aanvaarden een andere mening en komen samen tot een besluit.

Samen school maken

De verkozen leden van de schoolraad spreken uit naam van een grote groep ouders.

Het beleid van de school wordt gemaakt door iedere betrokkene.

Wie?

Verkozen vertegenwoordigers van ouders, personeel, de buurt en afgevaardigden van het schoolbestuur. Het schoolbestuur kan vertegenwoordigd worden door de directie van de school, schepen van onderwijs Elke Roex of een afgevaardigde van de dienst onderwijs.

Wat?

Info en communicatie, advies- en overlegbevoegdheid, …

Waar?

Op school

Wanneer?

3 keer per jaar op uitnodiging