Wij hebben aandacht voor de sociale vaardigheden van uw kind. Emoties worden bespreekbaar gemaakt. We doen kindgesprekken en maken tijd om naar uw kind te luisteren.
Tegen pesten zeggen we “neen”!