Onze werkgroep verkeer streeft naar een verkeersveilige school door maandelijks acties te organiseren voor onze kinderen.

September: boekentas: hoe kom ik veilig naar school
Oktober: ik kan veilig oversteken
November tot februari: zichtbaarheid op straat
December: ik neem het openbaar vervoer
Februari: ik gedraag mij hoffelijk in het verkeer
Maart: ik draag mijn gordel
Mei: Sam de verkeersslang
Juni: veilige fietsmaand