We zijn een zorgende, waarderende, actieve, samenwerkende en hartelijke school.
De toekomst van de wereld zit in onze school.
Klein binnen – groot buiten met een rugzak vol bouwstenen voor de toekomst.

SAMEN

gaan we elke dag opnieuw met elk kind leven, leren, zorgen, groeien en stoeien.

Samen leven

In onze school waar we samen leven als respectvolle wereldburgers, hebben we oog voor diversiteit, verdraagzaamheid, waarden en normen. Onze school stelt zich open voor participatie en dialoog. Iedereen is welkom.

Samen leren

We willen samen leren met en van elkaar in een open, actieve en meertalige leeromgeving waar ruimte is voor vernieuwing, competenties van de 21ste eeuw en waar elk kind zijn totale persoonlijkheid en talenten kan ontwikkelen.

Samen zorgen

Samen zorgen we dat iedereen, rekeninghoudend met eigenheid en persoonlijkheid, zich in een gemoedelijke sfeer kan ontplooien op zijn eigen ritme. Met vallen en opstaan leren we uit onze fouten. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid om samen vooruit te gaan. Door middel van verschillende werkvormen en een gedifferentieerd aanbod binnen ons onderwijs komen we te gemoed aan de noden van elk kind en bieden we gelijke kansen aan elk kind.

Samen groeien

We geloven in de mogelijkheden en de talenten van elk kind en samen laten we ze groeien tot gezonde, milieubewuste en ruimdenkende mensen. Onze kinderen, ouders en leerkrachten stellen zichzelf continu in vraag en staan open voor vernieuwingen in deze digitale wereld.

Samen stoeien

In onze school gaan we samen op zoek naar functionele en reële leersituaties en kansen om levend en breed te leren. Plezierbeleving staat hierbij centraal zodat de socio-emotionele ontwikkeling hand in hand gaat met de cognitieve ontwikkeling.