Zorgteam

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator helpt leerkrachten om leerproblemen bij leerlingen op te sporen, stippelt trajecten uit om die leerlingen te begeleiden en is de schakel met ouders, ondersteuningsnetwerk, CLB en eventueel andere externe partners. De zorgcoördinator is tevens in onze school de vertrouwenspersoon voor onze kinderen.

Juf Veerle

Co-teaching

Onze leerkrachten werken op een professionele en gestructureerde manier samen in een gelijkwaardige relatie.

Zij werken – met 2 in 1 klasgroep – aan kwaliteitsvol onderwijs en dragen samen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van een klasgroep.

Samen zorgen de leerkrachten voor de binnenklasdifferentiatie zodat elk kind in de groep de zorgomkadering krijgt die hij/zij nodig heeft.

CLB =  Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs heeft als missie bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. Wij willen dat kinderen zich goed voelen en tevreden zijn op school, want wij weten dat enthousiaste leerlingen meer succes hebben:

  • Ze leren en studeren gemakkelijker.
  • Ze hebben fijne vrienden en leren respect hebben.
  • Ze ontdekken hun talenten.

Sinds 1 februari 2016 is CLBch@t bereikbaar.

Leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs kunnen vanaf dan online bij een CLB-medewerker terecht. CLBch@t werkt op anonieme basis.

De chat is open op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 17u. tot 20u. Op woensdag kan je al om 14u. bij de chat terecht.

Contactpersonen

team
info folder